Agile Menifesto

หลักสูตรเสรี


Agile Methodology คือแนวคิดในการทำงาน(ไม่ใช่รูปแบบหรือขั้นตอนการทำงาน) และไม่จำกัดว่าใช้ได้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายซอฟต์แวร์(Software) เท่านั้น โดยอไจล์ให้ความสำคัญในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าสกรัม(Scrum) มาก่อน อาจคิดว่าทำตามสกรัมก็จะได้การทำงานแบบอไจล์ นั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะบางส่วนของสกรัมไม่เกี่ยวกับอไจล์ด้วยซ้ำไป เพียงแต่เป็นตัวช่วยให้การทำงานแบบอไจล์ที่ทำอยู่แล้วเป็นอไจล์ที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งหากเราไม่ได้มีทำงานแบบอไจล์แต่เอาสกรัมมาใช้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้การทำงานแบบอไจล์

หลายๆที่อาจมี Standup Meeting, Sprint Planning, Sprint Review, ฯลฯ ทำครบทุกอย่างแต่ทำไมยังรู้สึกว่าทำงานได้ช้าและมีการติดขัดในแต่ละขั้นตอนไปหมด หรืออาจเสียเวลาทำงานไปกับการวางแผนและประชุมตามสกรัมมากกว่าก่อนมีการใช้สกรัมด้วยซ้ำ ในบทความนี้จะอธิบายหลักการที่แท้จริงของอไจล์เพื่อให้เข้าใจแนวคิดที่ถูกต้อง (แต่จะยังไม่พูดถึงการนำไปปฏิบัติ)


ความคิดเห็น (0)

image


ผู้สอน ธีระยุทธ ทองเครือ

0

จำนวนผู้เรียน